logo

Местната комисия за борба с трафика на хора -гр. Плевен е домакин на регионален семинар за борба с трафика на хора.


 

Във връзка с раздел III „Обучение и квалификация на кадри“ от годишните програми за противодействие трафика на хора и закрила на жертвите, Местните комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) в Плевен, Монтана и Велико Търново провеждат на 24 и 25 юни двудневен обучителен семинар на тема „Прилагането на националните цели и приоритети в борбата с трафика на хора на местно ниво - възможности и предизвикателства“. Символичен домакин на семинара, който се провежда в хотел „Дипломат плаза“ в Луковит, е МКБТХ – Плевен. В работата на семинара участват секретарите и членове на трите комисии: представители на МВР - „Криминална полиция“, ГДБОП, началници на отдели за закрила на детето, секретари на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, към които се присъединиха разследващи полицаи, инспектори Детска педагогическа стая, социални работници и психолог, активно работещи по темата и подпомагащи работата на комисиите

Лектор в първия ден от семинара беше прокурор Владимир Николов от Районна прокуратура – Плевен, който има богат опит по линия на трафика на хора. Участниците изгледаха две презентации и активно се включиха в дискусия за проблемите в работата си, взаимодействието между институциите и споделяне на добри практики.

Днес семинарът ще продължи с обсъждане на възможностите, трудностите и предизвикателствата, които среща всяка Местна комисия за борба с трафика на хора, обсъждане на казуси, обмяна на опит и на добри практики. Тема на една от сесиите ще бъде „Засилена междуинституционална координация и сътрудничество в борбата с трафика на хора“, с лектор Михаил Стефанов - експерт и консултант по комуникации, обучител по презентации, говорене и креативност.

Крайната цел на обучителния семинар е повишаване ефективността на работа на МКБТХ в Плевен, Велико Търново и Монтана, както и по-добро сътрудничество и координация между трите комисии.