logo

"Трафик на хора: Практики в разследването и преследването. Закрила и подкрепа на жертвите".


В периода 12-12.-13.12.2022г., Местните комисии за борба с трафика на хора от градовете Монтана, Плевен, Велико Търново и Пазарджик с подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на хора гр. София и Фондация Ханс Зайдел проведоха обучение на тема: "Трафик на хора: Практики в разследването и преследването. Закрила и подкрепа на жертвите ".

Участие в същото взеха прокурори, следователи, служители на МВР и представители на Местните комисии.

Лектори на събитието бяха: Доц. д-р Ива Пушкарова, доктор по наказателни правни науки, експерт по индивидуализация на тежки наказания, Прокурор Владимир Николов - административен ръководител на Окръжна прокуратура Плевен и председател на асоциация на прокурорите в България и г-жа Анна Николова- управител на приютите за временно настаняване на жертвите на трафик на хора в гр. Варна и гр. София.