logo

Обучение за педагогически специалисти на тема „Интернет – безопасно пространство за децата и младежите в контекста на риска от попадане в трафик на хора”


На 18 февруари 2019 г. в гр. Бургас се проведе обучение за педагогически специалисти на тема „Интернет – безопасно пространство за децата и младежите в контекста на риска от попадане в трафик на хора”. Обучението се реализира от Местната комисия за борба с трафика на хора, с подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ).

В обучението взеха участие 28 педагогически съветници, психолози, учители по информационни технологии от Бургас, Сунгурларе, Карнобат, Созопол, с. Руен, с. Люляково, с. Русокастро, Поморие, Слънчев бряг. Участваха предимно педагогически специалисти, работещи в средните училища, поради особено високия риск за въвличане в трафик на хора чрез интернет на ученици между 14 и 18 години.

Обучението бе открито от д-р Лорис Мануелян, председател на МКБТХ - гр.Бургас. Лектори бяха г-жа Антоанета Василева и г-жа Ралица Михайлова, експерти от Национален център за безопасен интернет и Асоциация „Родители”. 

Бяха използвани голям брой презентации, видеоматериали, казуси и дискусии, които поддържаха интереса на участниците до края на обучението.          

Обучението отговори в достатъчна степен на идентифицираните нужди от надграждане на компетенциите, създаване на сензитивност и мотивиране на педагозите да извършват превенция, да идентифицират потенциални жертви на ТХ и да партнират ефективно на Местната комисия за борба с трафика на хора.