logo

Специализирано обучение за прокурори и разследващи полицаи на тема: «Трафик на хора. Идентификация, разследване и насочване на жертвите на трафик на хора» 14.05.2024 г., гр. Бургас


Обучението бе организирано от Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Бургас и се осъществи с финансовата подкрепа от Фондация «Ханс Зайдел».

            За участие в него бяха поканени служители от Районна прокуратура, Окръжна следствена служба, разследващи полицаи от ОД МВР, инспектори от Секторите «Криминална полиция», ТЗ БОП и РД «Гранична полиция», част от екипа на Приюта за жертви на трафик на хора в гр. Бургас. Участваха общо 33 души.

Обучението имаше за цел повишаване компетенциите на професионалистите от прокуратура и полиция за разпознаване и разследване на случаите на трафик на хора в разнообразните му форми -  за сексуална, трудова експлоатация, за продажба на новородени, за продажба на органи, просия и джебчийство, фиктивни бракове и др.

            В началото на събитието, приветствие към участниците отправи д-р Клаус Физингер, регионален ръководител на Фондация „Ханс Зайдел” за Югоизточна Европа. Официално събитието беше открито от г-н Михаил Ненов, зам.- кмет на Община Бургас и Председател на МКБТХ Бургас.

Семинарът се проведе при много висок интерес от страна на участниците поради неговата практическа насоченост и дискусионна форма. Беше базирано на опита на лекторите и участниците, както и на конкретни случаи, по които се е работило координирано между Районна прокуратура и служителите от Сектор „Криминална полиция”, ТЗ БОП, Гранична полиция и услугите за подкрепа на пострадали.     

Лектори на обучението бяха г-жа Гергана Кюркчийска, прокурор в Софийска градска прокуратура, г-жа Анна Николова, Председател на Сдружение „SOSсемейства в риск”, гр. Варна и г-жа Росица Янева, Секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Бургас.

В резултат на обучението беше постигната промяна на нагласите на професионалистите към жертвите на трафика на хора и на подходите в работата с тях при идентифицирането, разследването на престъплението и подкрепата на жертвите; в подобряване координацията  между институциите за по-ефективни съвместни действия в рамките на Националния механизъм, както и беше постигнат обмен на професионални гледни точки на специалисти, работещи в различни позиции за противодействието на престъплението трафик на хора.