logo

Информационна кампания "По-добре информиран, отколкото експлоатиран" в община Созопол


Община Созопол и МКБППМН, в партньорство с Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Бургас, съвместно с ОУ „Христо Ботев“ с. Зидарово се включиха в националната кампания по повод 18-ти октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора, под наслов "По-добре информиран, отколкото експлоатиран!" Целта на кампанията е да се информират младите хора и техните семейства за рисковете от попадане в трафик на хора.

            В двора на училището бе организиран спортен празник, който бе открит от секретаря на МКБППМН Яна Сотирова, която запозна подрастващите с основни факти относно трафика на хора, след което директорът Станимир Миланов покани учениците от всички класове да се включат в състезанията по баскетбол, стрийтбол, футбол, щафетни игри.

            Събитието уважиха зам.-кметът Тодор Дамянов, кметския наместник на с. Габър Виолета Арабаджиева и Христо Бардуков от Дирекция Култура, които поздравиха учениците и педагогическия състав, а за финал ги поощриха за желанието, с което се впуснаха в игрите, с топки за различни видове спорт, волейболна мрежа и много лакомства.

            През седмицата, предшестваща събитието, учениците имаха възможност да получат печатни материали и да изгледат видеоклипове и филми, предоставени от Местна комисия за борба с трафика на хора, гр. Бургас, чрез които да разберат повече за престъплението, неговите форми и начините за предпазване от него..