logo

Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника, гр. Бургас се включи в кампанията по повод Европейския ден за борба с трафика на хора.


По инициатива на десетокласници и Ученически съвет, Професионалната гимназия  по механоелектротехника и електроника  /ПГМЕЕ/, гр. Бургас  се включи в провеждането на превантивно-информационната кампания по повод 18-ти октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора. В партньорство с Местната комисия за борба с трафика на хора -гр. Бургас,  учениците от гимназията разпространиха печатни и видео материали по темата в периода 19-ти – 23-ти октомври.

            Представители на Ученическия съвет запознаха съучениците си с проблемите, свързани с престъплението „трафик на хора“, с основните видове експлоатация и методите за превенция от въвличане в него. Часовете на класа също бяха посветени на темата, като бе прожектиран филма „Бягай“, създаден от доброволците към Местната комисия – Бургас, както и различни видеоматериали с фокус сексуална и трудова експлоатация и интернет като средство за въвличане в престъплението. Междувременно беше организирана и експозиция в училището на тема „Младите срещу съвременното робство“.

Мотото на кампанията бе „Нека бъдем по-информирани и да не позволим да ни превърнат в стока за продан!“