logo

Обучение за разследващи полицаи, прокурори и съдии на тема : “Възможности за подобряване на разследването и конфискация на имущество от трафик на хора чрез използване на интернет и отворени източници“


На 5 ноември 2020 г., в Бургас, се проведе специализирано обучение за разследващи полицаи, прокурори и съдии на тема : “Възможности за подобряване на разследването и конфискация на имущество от трафик на хора чрез използване на интернет и отворени източници“. Събитието имаше за цел повишаване ефективността на разследващите чрез използването на онлайн източници за получаване на данни и доказване на престъплението. Обучението се организира от Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Бургас, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора, Фондация „Ханс Зайдел” и Община Бургас.

            Важен принос за качеството на обучението имаха тримата лектори. Джесика Ким, съветник по юридическите въпроси към Посолството на САЩ в София и Букурещ, представи темата за използването на електронни доказателства при разследване на престъпления и способи за събирането им. Ивайло Ангелов, „Завеждащ специализиран отдел“ в НСЛС, акцентира върху спецификите при събирането и проверката на електронни доказателства при разследването на трафика на хора според българското законодателство. С особен интерес премина и презентацията на Николай Колев, директор на КПКОМПИ ТД Велико Търново, който представи практически случаи, свързани с гражданската конфискация на имущество, придобито от трафик на хора.

Трафикът на хора е тежко престъпление с незаличими последствия в живота на всеки пострадал. Бургаски регион е един от водещите по степента на разпространение на това престъпление, особено  на трафика с цел сексуална експлоатация и трафика на бременни жени.

Новите тенденции в престъплението, свързани с пандемията от Ковид -19 показват нарастване на броя на пострадалите, заедно с пострадалите от домашно насилие, тъй като връзката между двете престъпления е ясно установена. Бедността и невъзможността да се намери достойна работа, заедно със стремежа да избягат от насилието в семейството, подтикват много момичета и млади жени да рискуват, по този начин попадайки в ситуация на трафик. Често интернет е средството чрез което жертвите са набират и експлоатират.