logo

ДОБРОВОЛЦИТЕ КЪМ МЕСТНАТА КОМИСИЯ В БУРГАС ПРОВЕЖДАТ ИНФОРМАЦИОННИ ЧАСОВЕ ЗА ТРАФИКА НА ХОРА С ЦЕЛ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


През м. март 2019 година доброволците към Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Бургас проведоха информационни часове в СУ „Кирил и Методий” гр. Бургас.

 

Младежите, обучители на своите връстници, са завършили Академия за доброволци, на която са подготвени да провеждат дейности за превенция на трафика на хора в училище. По време на информационните часове бяха представени най-разпространените форми на трафика на хора, като акцент беше поставен върху трудовата и сексуална експлоатация.

Нека припомним, че същите млади доброволци, през лятото на миналата година участваха в създаването на превенционен видеоклип за трафика на хора. Можете да го видите тук:

 

https://www.youtube.com/watch?v=SzuOW7MWoQQ&t=11s

 

Информационните часове са част от кампания срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация, която се провежда в Бургас. До момента са проведени 6 информационни срещи в 4 средни училища, в които са участвали повече от 130 ученици.

            Ефективен начин за предизвикване на интереса на учениците са видеоклипове и обсъждане на реални казуси на пострадали от престъплението.

            Важен ресурс в тази дейност са както доброволците към Местната комисия, така и педагогическите съветници от средните училища, обучавани през последните години.

            Уроците, планирани и проведени от доброволците, са впечатляващи с необременения от професионални клишета език на общуване и протичат изключително атрактивно.