logo

КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИКА НА ХОРА ПО ПОВОД 18 ОКТОМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА


За пета поредна година на 20-ти октомври Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Бургас, съвместно с Фондация „Кампания А21“, организираха Поход на свободата, в който се включиха ученици от СОУ „Кирил и Методий“ и др. средни училища, както и много жители на града.

Събитието беше част от информационната кампания за превенция на трафика на хора по повод 18-ти октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора.

Шествието тръгна от площад „Кирил и Методий”, премина през общината и се отправи през ул. Богориди до Морската градина. Младите хора вървяха мълчаливо, в дълга колона по един, като символ на крачките, които извървяваме към съзнателния избор и свободата, към помощта и подкрепата за човек, подчинен и експлоатиран от друг човек.

 

*Трафикът на хора е сериозно престъпление срещу личността, човешките права, достойнството и самочувствието на хората. То е добре организирано и доходоносно криминално деяние, което носи огромен приход на извършителите.

Интернет се използва все повече, както като средство за набиране на хора и трафик с цел сексуална и трудова експлоатация. Жертвите често се набират в социалните мрежи и интернет страници на брачни агенции, сайтове за запознанства, страници, които предлагат работа в сферата на услугите, като помощ в домакинството, сервитьорство, модели и забавление, строителство, производство, селско стопанство, курсове за обучение и др.

Голяма част от рекламирането на жертвите, най-често при трафика с цел сексуална експлоатация, става също през интернет сайтове, а често жертвата рекламира „собствените“ си услуги онлайн. Интернет се ползва и с цел разпространение на порнографски материали и на по-късен етап като форма на изнудване на жертвите, фигуриращи в материалите. При сексуалната експлоатация и порнография особено уязвими са децата, младите жени, както и хората с по-ниска интернет култура и информираност.