logo

Информационна сесия за превенция на трафика на хора, в контекста на бежанската ситуация от Украйна се проведе в гр. Бургас


На 12 май 2022 г., Местната комисия за борба с трафика на хора /МКБТХ/ гр. Бургас, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора /НКБТХ/ и Върховния комисариат на бежанците към ООН /ВКБООН/,  проведоха информационна сесия за доброволци и служители от областната и общинската администрация, НПО, социални услуги, хуманитарни центрове от Бургас, Несебър, Приморско, Созопол, Поморие, БЧК, с цел запознаване с актуалната ситуация с бежанците в страната и региона, както и с индикаторите, по които да разпознаваме жертви на трафика на хора сред тях.

По време на сесията бе разгледана бежанската ситуация на хората, търсещи спасение от войната в Украйна, необходимостта от закрила и превенция на трафика на хора, идентификацията и насочването на пострадалите лица.

В последните месеци, повече от 60 000 украинци са регистрирани и настанени в регион Бургас, почти половината от тях продължават да пребивават в Слънчев бряг, Поморие, Созопол, Приморско и Китен. Неправителствени и неформални организации и доброволци, както и местните администрации в Бургас и региона, полагат огромни усилия в настаняването и подкрепата на бягащите от военен конфликт украински граждани.

Националната комисия за борба с трафика на хора и Местната комисия в Бургас, предупреждават за рискове за сигурността, свързани с уязвимостта на украинските бежанци, на част от които им предстои за търсят работа и да се грижат самостоятелно за престоя си в България. По-големият брой от украинските граждани са жени и деца, особени уязвими за попадане в ситуация на трафик на хора. В страната ни, за съжаление, функционират престъпни групи, които се опитват да измамят хората в уязвимо положение, като обещават да им помогнат, но реално възнамеряват да ги контролират и въвлекат в схеми на трафик на хора, използвайки ги за различни цели като трудова експлоатация, сексуална експлоатация, принудителна просия, за различни престъпни дейности.