logo

Пловдив: Виртуална информационна среща за трафика на бременни жени с цел продажба на новородените им


Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Пловдив организира онлайн работна среща със специалисти в платформата “Zoom”. 

Онлайн събитието е част от стартиралата преди броени дни кампания за превенция на трафика на хора под наслов „Трафикът на бременни жени с цел продажба на новородените им деца е престъпление!“ 

По време на срещата във фокуса на разискванията бе представянето на явлението трафик на хора като социален и криминален феномен с множество измерения, сред които трафикът на бременни жени с цел продажба на новородените им, който се превръща във все по-разпространена форма на експлоатация. Разгледани бяха и предизвикателствата, свързани с установяване на първопричините за проявлението на престъплението в този контекст, както и методите и формите за справяне с проблема.

В рамките на инициативата се промотира и специално подготвеното за нуждите на кампанията видео, разказващо реална история за семейство принудено да продаде новороденото си дете. Анимацията е реализирана по инициатива на Националната комисия за борба с трафика на хора, и МКБТХ – гр. Бургас, по проект на Сдружение „Равновесие”, финансиран от Община Бургас. 

Целта на превантивния инструмент е да бъде използван като средство за постигане на по-широка информираност на обществеността за механизма и последствията от престъплението. В тази връзка видеоматериалът е предоставен и на РУО - гр. Пловдив, за да бъде разпространен и достигне до ученици от уязвимите групи в образователните институции на територията на Община Пловдив.

В събитието взеха участие екипа на ЦСРИ “Рада Киркович”, гр. Пловдив, здравни и образователни медиатори. От страна на неправителствения сектор присъстваха представители от управителния съвет на Сдружение “Национална асоциация за развитие и подкрепа”, гр. Пловдив, работещи активно в посока социалната интеграция на младежите в риск чрез подобряване на техните социални умения и способности за самостоятелен живот; Сдружение “Консултантско бюро напредък 7”, гр. Пловдив, предоставящо психо-социално консултиране и подкрепа за деца и семейства в неравностойно положение; Сдружение “Алианс за равни права и устойчивост”, гр. Пловдив, чиято основна цел е свързана с подобряване на качеството на живот и адаптация на младежите от уязвими групи, включително от ромската етническа общност в кв. Столипиново.

По официалните данни на Прокуратурата на Р България продажбата на бебета от бедни и особено социално изолирани общности в България е все по-често използван криминален начин за справяне с бедността. Най-често държава дестинация на този вид трафик от България е Република Гърция. Броят на потърпевшите, свидетелствали в съда, всяка година, е между 60 и 100 души, но поради зависимости и страх много от пострадалите жени отказват да сътрудничат на разследващите органи или се отказват да участват като свидетели в процеса на наказателното производство.