logo

В Пловдив се проведе обучение за превенция на трафика на хора, в контекста на бежанската ситуация от Украйна


На 21 юни 2022 г., Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Пловдив в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора и Върховния комисариат за бежанците към ООН, проведоха обучение за превенция на трафика на хора, в контекста на бежанската ситуация от Украйна.

В събитието взеха участие служители от общинска и областна администрация; представители на социални услуги от град Пловдив - КСУ “Кн. Мария Луиза”, КСУ “Олга Скобелева”, Звено “Майка и бебе” към КСУДС, Общностен център за деца и семейства; Дирекция “Регионална служба по заетостта”, гр. Пловдив; отдел “Криминална полиция” към ОДМВР, гр. Пловдив; ОС на БЧК, гр. Пловдив; ДФ “Пловдив 112”; Сдружение “Каритас София” и Фондация “За нашите деца”. 

Целта на обучението е да запознае присъстващите с актуална информация за бежанците в страната и региона, както и с индикаторите, по които могат да бъдат разпознати потенциални жертви на трафика на хора. Причина за това е, че голяма част от украинските граждани са жени и деца, които са особени уязвими от попадане в подобна ситуация. Поради това необходимостта от закрила и превенция на престъплението сред тази рискова група е от изключително значение. 

Националната комисия за борба с трафика на хора и Местната комисия в Пловдив, предупреждават за възможността украинските бежанци да бъдат въвлечени в схеми на трафик на хора с цел трудова и сексуална експлоатация, принудителна просия, както и в други престъпни дейности.