logo

Пловдив: Местната комисия проведе обучение за образователни и здравни медиатори, обществени възпитатели и педагогически съветници


 Местната комисия за борба с трафика на хора съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – район „Тракия”, гр. Пловдив, проведе специализирано обучение на тема: „Tрафик на хора – рискове, последици и предизвикателства. Неформална идентификация на първо ниво“.

Събитието се състоя на 29 септември 2021 г. в платформата за видеоконференти разговори „Zoom”. В него се включиха около 20 участника, сред които образователни и здравни медиатори, обществени възпитатели и педагогически съветници от учебните заведения в кв. „Столипиново”, включително и представители от районната администрация към Община Пловдив.

Целта на обучението бе да повиши професионалната квалификация на специалистите по проблемите свързани с трафика на хора, като запознае същите с измерението на престъплението, формите и видовете експлоатация, механизмите за въвличане, Националния  механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик, признаците за идентификация, насочване и психологическа подкрепа на пострадалите и др.

 

Специално внимание беше обърнато и върху психологическите аспекти на трафика на хора като първопричини, противоправно поведение, семейна среда, профил на деца и младежи, жертва на престъплението, методи за въвличане и контрол върху жертвата.

 Лектори на обучението бяха г-жа Таня Иванова, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Пловдив и г-н Стоичко Миличин, психолог в „Миличин център”, гр. Пловдив.