logo

Проведе се Анти-трафик академия за младежи от област Пловдив


В периода: 28 – 29 март 2022 г., в онлайн платформата „Zoom” се проведе Академия за доброволци, организирана от Местните комисии за борба с трафика на хора в градовете Пловдив, Пазарджик, Велико Търново и Монтана. Събитието се осъществява със съдействието на Фондация „Кампания А21” България и с подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на хора.

В инициативата взеха участие около 30 ученици от област Пловдив, сред които от: Професионална гимназия по машиностроене, гр. Пловдив; Национална търговска гимназия, гр. Пловдив; СУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив; Професионална гимназия по битова техника, гр. Пловдив; Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив; ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви”, гр. Карлово и ПГ „Златю Бояджиев”, гр. Брезово.

Анти-трафик академията предоставя възможност на младежите, като част от дейността по превенция на Местните комисии, да придобият базисни познания за трафика на хора и различните му форми, доброволчеството и ролята на интернет пространството и социалните медии като метод за въвличане в престъплението.

Обучители в рамките на събитието бяха секретарите от четирите местни комисии, включително Кристиян Макаров от Фондация Кампания „А21” България.

Основната цел на организаторите е да повишат информираността и разпознаваемостта на проблема сред младите хора, защото ТРАФИКЪТ НА ХОРА ИМА МНОГО ЛИЦА!