logo

Доброволци на МКБТХ и БЧК в град Пловдив взеха участие в “Национални дни на кариерата 2021”


Днес, 12 май, доброволци от Местната комисия за борба с трафика на хора и Български Червен кръст, гр. Пловдив се включиха в поредния форум от календара на 20-то издание на "Национални дни на кариерата 2021“, който се проведе в Пловдивски панаир, Конгресен център, в рамките на партньорството между Националната комисия за борба с трафика на хора и JobTiger в тазгодишната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация.   

По време на форума работодателите се срещат със своите потенциални стажанти и служители, а студентите и младите специалисти търсят възможности за професионална реализация. В рамките на тази инициатива, доброволците разпространяваха информационни материали по темата и разясняваха на участниците рисковете, които се крият при търсене на работа в страната и чужбина.

                                                                                                                                                  

Кампанията за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация цели да повиши осведомеността на обществеността и уязвимите групи по отношение на  механизмите за въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация, както и да насочи вниманието към начините за предпазване от рискови ситуации и осигуряване на безопасна трудова миграция.

Много често фирми или конкретни лица, особено в по-малките населени места, търсят работници и обещават невероятни условия за сезонна или временна работа. Често успяват да ги убедят, че няма никакви рискове, но при трафика на хора предварителните обещания на работодателите се разминават драстично с реалните условия на живот и труд. Налага се служителите да работят за минимално възнаграждение, а понякога дори не им плащат, документите им за самоличност са отнети и задържани от работодателя или трето лице, принудили са ги да заплаща нерегламентирана сума на фирма или на познат, който посредничи за намиране на работата, затова, че им е осигурена заетост. Не са изключения и случаите, когато се налага работниците да чака, защото не им дават да започнат работа веднага. И така, докато не изхарчат всичките си налични средства и не задлъжнеят.