logo

В Пловдив стартира кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация


Местната комисия за борба с трафика на хора - Пловдив, съвместно с Български Червен кръст – Пловдив и с подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на хора, стартира ежегодната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация.

В началото на пролетта и разгара на лятото голяма част от безработните и трайно незаети лица започват активно да търсят работа и вероятността да попаднат в клопките на трафикантите става все по-голяма, поради което информираността по проблема е особено важна.

В тази връзка се предвижда участие на организаторите на кампанията в няколко събития, които ще се осъществят с подкрепата на EURES (Mрежа за сътрудничество, създадена с цел да подпомага свободното движение на работници на територията на 28 държави на ЕС, Швейцария, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) към Агенцията по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда“ – Марица и Дирекция „Бюро по труда“ – Пловдив, които ще проведат информационни срещи с безработни лица и трудови борси. По време на същите ще бъде предоставена темата трафик на хора; рисковете при търсене на работа в страната и чужбина; как да различаваме фалшивата от истинската обява за работа; механизмите за въвличане както и начините за предпазване от трудова експлоатация и не на последно място ще се акцентира върху интернет пространството и ролята му като инструмент за набиране на жертви на престъплението.

Сред планираните дейности е и участие във форуми, на които ще присъстват водещи български и международни компании, предлагащи свободни стажански и работни позиции -  „Национални дни на кариерата – Добра кариера, добър живот!“ на „JobTiger” и „Стажове“, организиран от филиала на Техническия университет в гр. Пловдив.

По време на кампанията ще бъдат обхванати и ученици и студенти, с които ще бъде дискутиран проблема, свързан с безопасната трудова миграция, както и ще бъдат  разпространени превантивни информационни материали във висшите учебни заведения като: Аграрен университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Технически университет – София, Филиал Пловдив, Университет по хранителни технологии и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив и във филиалите на Дирекция „Бюро по труда – Марица“ – Пловдив в гр. Хисаря, гр. Съединение, с. Калояново, гр. Кричим и гр. Стамболийски.

Преди да заминете Ви съветваме:

1. Проучете добре агенцията, фирмата, работодателя или хората, при който отивате. Посъветвайте се с Националната комисия за борба с трафика на хора и Местната комисия за борба с трафика на хора, Агенцията по заетостта, Главна инспекция по труда и Бюрата по труда за безопасно пътуване и работа в чужбина. Списък с лицензираните трудови посредници има на интернет страницата на Агенцията по заетостта – https://www.az.government.bg/intermediaries/;

2. Не се доверявайте на съмнителни обяви с обещания за високо заплащане на нискоквалифицирана работа в чужбина, особенно такива, които са залепени по улиците и имат само мобилен телефон;

3. Не давайте документите си за самоличност на никого, под никакъв предлог;

4. За да започнете работа, трябва предварително да подпишете договор на български език (или език, който разбирате), както и на официалния език на страната на работодателя;

5. Вземете с Вас адреса и телефона на българското представителство в страната, за която ще пътувате. Ако попаднете в рискова ситуация и сте в беда, незабавно се свържете с тях или с полицията там – вие сте жертва на сериозно престъпление и ще Ви бъде оказана помощ.

6. Предварително се информирайте за законодателството, режимът на пребиваване и работа за български граждани в страната, в която заминавате. Можете да получите повече информация относно трудовата миграция от Службите по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на МТСП към дипломатическите представителства на Република България в европейските страни с най-големи български общности: http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=266

ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

 Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, без роуминг, набира се без код)

 Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50 (работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.)

 Местнa комисия за борба с трафика на хора в гр.Пловдив – тел. +359 32 622 136

ИА „Главна инспекция по труда“:

-       Гореща телефонна линия – 0700 17 670

-       Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина (00359) 2 8101 747

Национална телефонна линия срещу трафика на хора, поддържана от фондация Кампания А21 – 0800 20 100

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) – http://www.knsb-bg.org/; Трудово-правна приемна: 02/ 40 10 427

За пострадали от насилие: Фондация „Асоциация Анимус“ – тел. + 359 2 981 76 86

                                    Научете повече на: www.antitraffic.government.bg