logo

90 младежи взеха участие в Антитрафик академия за доброволци


В периода: 24 - 26 март се проведе онлайн „Академия за доброволци - 2021 г.“. Събитието бе организирано от Местните комисии в градовете Пловдив, Пазарджик и Велико Търново, с подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на хора.

Участие в Академията взеха около 90 младежи от трите града, сред които ученици от пловдивски училища (Професионална гимназия по облекло “Ана Май”, Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, Математическа гимназия “Акад. Кирил Попов”; Езикова гимназия “Иван Вазов”, Езикова гимназия “Пловдив”, Национална търговска гимназия; СУ “Димитър Матевски”, ОУ “Петър Берон”, СУ “Проф. Асен Златаров”, СУ “Св. св. Кирил и Методий”, СУ “Пейо Кр. Яворов”; Професионална гимназия по машиностроение, СУ “Св. Паисий Хилендарски”, СУ “Цар Симеон Велики”, СУ “Любен Каравелов”, Спортно училище “Васил Левски” и Професионална гимназия по електротехника и електроника) и Български Червен кръст -  гр. Пловдив.

През първия ден от академията участниците получиха базисни понятия за престъплението трафик на хора, методите за въвличане и начините за предпазване. 

В рамките на виртуалната среща гост-лектори бяха прокурор Светослава Пенчева от Районна прокуратура, гр. Пловдив и инспектор Иван Почилеев от сектор “БОП” - Пловдив, Пазарджик и Смолян. 

Прокурор Пенчева в своето изложение направи правен анализ на престъплението и акцентира върху влиянието на пандемията с COVID - 19 върху идентификацията на жертвите на трафик на хора, включително и повишаването на уязвимостта на рисковите групи от попадане в подобна ситуация. Инсп. Почилеев разясни видовете киберпрестъпления, представи случаи от своята практика и не на последно място даде ценни съвети за повишаване на интернет културата на младежите.

  

Академията за доброволци приключи с представяне на проблема трафик на хора с цел трудова експлоатация и особено важната роля на подрастващите в процеса на работа на Местните комисии.

Целта на събитието бе да запознае младежите с престъплението, рисковете в глобалната мрежа, както и с факта, че все по-често се използва от трафикантите като инструмент за въвличане на потенциални жертви.

Дистанционното обучение, социалната изолация и невъзможността децата и младежите да общуват пълноценно, увеличава възможността да се превърнат в обект на различни престъпления, включително в трафик на хора.