logo

Обучение на доброволци от БЧК, област Пловдив в рамките на кампанията “Blind Betting”


Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Пловдив съвместно с Български Червен кръст, гр. Пловдив и с подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на хора проведоха обучение в рамките на кампанията “Blind Betting”.

По време на събитието доброволците се запознаха с явлението трафик на хора, методите на въвличане, начините за предпазване от попадане в подобна ситуация, статистика и актуални тенденции за престъплението на международно и национално ниво. В резултат на това младежите имаха възможност да приложат на практика наученото чрез решаване на казуси, обвързани с темата трафик на хора. 

Втората част от инициативата спомогна за развиване и надграждане на уменията на доброволците да организират превантивно-информационни кампании. Като за целта младежите генерираха идеи за провеждането на бъдещи такива, отчитайки етапите на планиране и предизвикателствата, свързани с COVID - 19.

За участието си в обучението доброволците получиха сертификати, подписани от председателя на Местната комисия и зам. - кмет “Обществен ред и сигурност” към Община Пловдив, г-н Йордан Ставрев и г-жа Таня Георгиева, директор на ОС на БЧК, гр. Пловдив.

* Кампанията “Blind Betting” се реализира от Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” и Националната комисия за борба с трафика на хора, с подкрепата на EMPACT. Тя цели да насочи вниманието на обществото и рисковите групи към методите за въвличане в трафик, разпознаване и подпомагане на жертвите на сексуална експлоатация.