logo

Пловдив бе домакин на регионално обучение за здравни, образователни и трудови медиатори от област Пловдив


Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Пловдив проведе регионално обучение за здравни, образователни и трудови медиатори от област Пловдив.

Събитието се състоя на 19 май, в Дом на културата „Борис Христов”. Инициативата е организирана съвместно с Международна организация по миграция и се реализира в рамките на проект „Повишаване осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“, финансиран в рамките на Норвежкия финансов механизъм и изпълняван от Международна организация по миграция.

В рамките на обучението взеха участие около 30 здравни, образователни и трудови медиатора от Катуница, Костиево, Куклен, Първомай, Пловдив, Садово, Раковски и Рожен.

 

Целта на събитието бе да допринесе за повишаване на информираността сред ромското население в областта на законодателството, регулиращо въпросите на убежището и миграцията, включително и за риска от злоупотреба и експлоатация в България, Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Присъстващите получиха ценна информация относно правата и задълженията, които имат при законна миграция в страните от ЕС/ЕИП. Запознаха се с темите, свързани с миграцията като трафик на хора и каналджийство, рисковете от трудова експлоатация в ЕС/ЕИП и защита от експлоатация, условията за престой и работа, както и достъпа до социални и здравни услуги и други.