logo

В Пловдив се проведе обучение за ролята на медиите и журналистите в борбата с трафика на хора


По случай 30 юли – Международния ден за борба с трафика на хора, Община Пловдив и Местната комисия за борба с трафика на хора проведоха обучение за журналисти, PR-и и представители на институциите на тема: „Ролята на медиите и журналистите в борбата с трафика на хора”.

Събитието се състоя на 28 юли в хотел "Империал", гр. Пловдив. В същото взеха участие журналисти, прокурори и PR специалисти на полицията, съда, прокуратурата, общинската и областна администрация.

Основният фокус в рамките на обучението бе изключително важната роля на медиите и обществените комуникации в посока превенция на трафика на хора.

За гост-лектори на събитието бяха поканени специалисти с висока професионална експертиза, доказали се в сферата на своята работа. Това са: г-жа Антоанета Василева, Първи Вицепрезидент на Експерта Група за борба с трафика на хора (ГРЕТА) към Съвета на Европа; г-жа Анна Николова управител на фондация „SOS-семейства в риск”, гр. Варна и управител на държавните приюти за временно настаняване на жертви на трафик във Варнаи София и г-н Росен Цветков - разследващ журналист и продуцент в „bTV”.

Преди да стартира събитието, г-жа Василева коментира следното:

         „Поздравявам Местната комисия за борба с трафика на хора и нейния председател – г-н Йордан Ставрев, заместник-кмет „Обществен ред и сигурност” към Община Пловдив за инициативата. Засилването на чувствителността по темата „трафик на хора” и развиването на умения у журналисти и PR специалисти е изключително важно за правилното отзаряване на темата и повишаване на информираността на обществото. Често престъплението трафик на хора се бърка с нелегална миграция, а сексуалната експлоатация се приравнява с проституция. Хората трябва да знаят разликата и да са наясно с рисковете - особено от трудова екплоатация в летните месеци, когато традиционно отчитаме бум на сезонната работа.”

След това, г-жа Василева премина към своето изложение като представи същността на престъплението трафик на хора. Запозна аудиторията с рисковите групи и методите на въздействие, както и с политиките и стратегиите за противодействие на трафика на хора на международно и национално ниво.

От своя страна г-жа Николова обсъди с участниците основните профили на жертвите на трафик, методите за набиране и контрола упражняван над тях от трафикантите. Посредством казуси от практиката, присъстващите придобиха информация затова как жертвите оцеляват в ситуация на трафик и кои са причините за това да останат дълго в "капана" на извършителите, без да инициират търсене на помощ, дори тогава когато имат реален шанс да избягат или да се доверят на полицейските органи. Представен бе и видео материал с интервю с жертва на трафик, експлоатирана сексуално в Република Гърция, който провокира въпроси и дискусия в групата на участниците. 

 

Специално внимание г-жа Николова отдели на въпроса за участието на жертвите в медийни предавания - щадящи подходи при провеждане на интервю, мерки за гарантиране анонимността на пострадалите, ефекта и въздействието от разказ "от първо лице" и др.

Не на последно място в рамките на обучението, г-н Цветков анализира различните подходи при провеждане на разследвания и интервюта за трафика на хора, както и подготовката за работа с жертви и извършителите на престъплението. По думите му, журналистите в България трябва да работят внимателно и в дълбочина по темата, като събират информация на терен и от възможно най-много източници.

Трафикът на хора е криминален и социален проблем с множество измерения. Постигането на активната превенция изискава обединяване усилията на държавните институции, неправителствения сектор, включително и на медиите и журналистите за повишаване информираността на обществото по отношение на престъплението.