logo

Местната комисия в град Пловдив отбелязва Международния ден за борба с трафика на хора


    По случай Международния ден за борба с трафика,Местната комисия, Националната комисия за борба с трафика на хора и Фондация „Ханс Зайдел“, организират провеждането на специализирано обучение на полицейски служители от отдел „Охранителна полиция“ към ОДМВР – Пловдив на тема: „Трафик на хора – рискове и последици. Идентификация на първо ниво. Насочване на жертвите на трафик на хора“. Същото ще се проведе на 30 юли в Дом на културата „Борис Христов“, гр. Пловдив, а за лектори са поканени представители от Районна прокуратура – Пловдив, отдел „Криминална полиция“ към ОДМВР – Пловдив, сектор „БОП“ – Пловдив, Пазарджик и Смолян и др.

    Обучението има за цел да повиши информираността и практическите умения на полицейските служители за идентификация, насочване и закрила на жертви на трафик на хора. Предвижда се модулите в обучението да включват запознаване с измерението на престъплението „трафик на хора“, политиките за превенция, идентификация, насочване и подкрепа на жертвите на трафик, както и ролята на охранителна полиция при случаи на трафик на хора.

   Паралелно с това като част от националната превeнционна кампания „Заедно срещу трафика на хора“ и в подкрепа на международната инициатива на ООН - „Синьо сърце“, в Цар Симеоновата градина съвместно с Български Червен кръст  Пловдив, доброволци ще разпространяват информационни материали по проблема. Младежи ще задават провокативни въпроси на минувачи, за да анализират доколко са запознати с причините и проявните форми на престъплението. Също така ще бъде изработена конструкция от сини балони във формата на сърце, до която всеки желаещ ще има възможността да се фотографира в подкрепа на милионите жертви на трафик на хора по света.