logo

Специализирано обучение за съдии, прокурори и разследващи се проведе в град Пловдив


Днес,  30 септември в Дом на културата “Борис Христов”, гр. Пловдив се проведе специализирано обучение за съдии, прокурори и инспектори от отдел “Криминална полиция” и сектор “БОП” - Пловдив, Пазарджик и Смолян.

Събитието се организира от Местните комисии за борба с трафика на хора в градовете Пловдив и Пазарджик, Националната комисия за борба с трафика на хора, с подкрепата на Фондация “Ханс Зайдел”. 

В откриването взе участие г-н Илиан Иванов, заместник-председател на Местната комисия в град Пловдив, а водещ лектор бе доц. д-р Ива Пушкарова.

В обучението участваха 25 представители от горепосочените институции и имаше за цел да повиши квалификацията на служителите по проблема трафик на хора, както и да послужи за обмен на добри практики, прилагани в процеса на разследване на престъплението чрез повишаване на междуинституционалното сътрудничество на регионално ниво.

Основен акцент се постави върху теми, свързани с анализ на съдебна практика; наказателноправния режим на трафика на хора; разграничение от сходни престъпления; “съдебен” профил на жертвата и извършителя; процесуални и извънпроцесуални стратегии за защита срещу обвинения в трафик; методики на разпит; проблеми на правната защита на жертвата и др.