logo

Местната комисия в град Пловдив обучава доброволци на Български Червен кръст


Днес, 29.03.2021 г. се проведе онлайн обучение на доброволци от Български Червен кръст, гр. Пловдив на тема “По-добре информиран, отколкото експлоатиран”. Събитието е част от националната кампанията за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, а на местно ниво се реализира от Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Пловдив в партньорство с Български Червен кръст, гр. Пловдив.

Целта на инициативата е да се представи проблема трафик на хора с фокус върху трудовата експлоатация, методите за въвличане, разликата между фалшива и истинска обява за работа, за какво да се внимава при подписване на трудов договор и не на последно място начините как да се предпазим от попадане в подобна ситуация.

Рисковата група, спрямо които е насочена превантивната дейност са лица в уязвимо положение, които са потърсили помощ чрез програмата „Мобилни социални екипи“ на Областен съвет на Български Червен кръст, гр. Пловдив. Бенефициентите на социалната услуга са предимно самотни трудноподвижни възрастни хора, както и хора изпаднали в криза, които живеят на територията на град Пловдив.

В тази връзка преминалите обучение доброволци, в телефонен разговор ще информират безработни лица в затруднено положение за рисковете, които се крият при търсене на работа в страната и чужбина, както и ще им предоставят ценни съвети как да не попадат в клопките на трафикантите.

Дейността ще се осъществи като част от кол центъра на програмата „Мобилни социални екипи“, която се реализира от Български Червен кръст, гр. Пловдив, компания „Трафик” и Община Пловдив.

Вследствие на пандемия от COVID – 19 и наложените ограничения в страната, голям брой хора в трудоспособна възраст остават трайно незаети. Именно, поради това информираността в един ранен етап е от изключително значение.