logo

Млади предприемачи се обучават по проблема трафик на хора


Местната комисия за борба с трафика на хора в град Пловдив взе участие при реализирането на проект „Предприемачеството – бъдеще за младите хора“ на Сдружение „Национална асоциация за развитие и подкрепа“.

При изпълнение на проекта са обучени 25 младежи на възраст: 15-29г. в сферата на предприемачеството. В рамките на 30 учебни часа са обсъдени и дискутирани начините за финансиране на собствен бизнес, както и възможността да се разработват и развиват идеи в областта.

Не на последно място се представи и темата трафик на хора в контекста на последваща реинтеграция на пострадалите от подобно престъпление. В тази връзка на специално организирана за целта кръгла маса се разгледа като добра практика социалното предприятие на Фондация „А 21“ – „Liberty”. Същото служи като инструмент, чрез който се генерират средства за жертвите на трафик на хора, като същевременно пострадалите имат възможност да се обучават на конкретен занаят, работа в екип, управление на финансите и други ключови умения.

След като се запознаха с феномена трафик на хора и неговите измерение на младежите се предостави възможост да развият бизнес планове, чрез които да подпомогнат жертвите на престъпението по пътя на завръщането им към нормален начин на живот.

В подкрепа на инициативата г-жа Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора изпрати поздравителен адрес до Сдружение „Национална асоциация за развитие и подкрепа“:

„За мен е изключително удоволствие да Ви поздравя за реализирането на проект „Предприемачеството – бъдеще за младите хора“. Вярвам, че възможността на младежите да се запознаят с явлението „трафик на хора“ и да инициират самостоятели проекти е изключително ценна и значима.

Разговорът с младото поколение е важен, не само защото то е носител на бъдещето, но и защото в Европа нараства броя на идентифицираните деца и младежи жертва на трафик на хора“.