logo

Ученици от пловдивските училища взеха участие в конкурс на тема: „Какво е трафик на хора?”


В рамките на инициативи по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора ученици от пловдивските училища: СУ „Св. Паисий Хилендарски” и ХГ „Св. св. Кирил и Методий” взеха участие в конкурс на тема: „Какво е трафик на хора?”. Конкурсът бе организиран от Местната комисия, с подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на хора, като участниците трябваше да подготвят превенционен материал под формата на кратко видео, постер или презентация по темата.

На 26 ноември 2021 г. в онлайн платформата Google Meet учениците имаха възможност да представят своя продукт в присъствието на жури, включващо - г-жа Таня Иванова, секретар на комисията и г-жа Марияна Младенова, експерт от Националната комисия за борба с трафика на хора. Сред критериите за оценка на участниците бяха избор на творчески подход, убедително представяне на идеята, както и естетическо оформление на материала.

Първо място спечелиха ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив. Това са: Тамер Чакъров, който изработи видео материал по проблема трафик на хора с 10 от най-важните факти и Иванина Добрева, която създаде постер, съдържащ информация за престъплението и рисковите групи. На второ и трето място се класираха Татяна Кацарова и Илияна Янакиева от ХГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, които подготвиха презентации за трафика на хора. Изработените информационни материали ще бъдат използвани в часовете на класа с цел превенция.

            

                 

 

За успешно представилите се ученици са предвидени предметни награди, осигурени от Националната комисия за борба с трафика на хора и Фондация „Кампания А21” България. Също така ще получат и грамоти за участието си в конкурса от страна на г-н Йордан Ставрев, зам. – кмет „Обществен ред и сигурност” към Община Пловдив и председател на Местната комисия.