logo

В Сливен стартира информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел сексуалната експлоатация


През юни 2019 г. Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен ще проведе информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация и насилствена проституция.

Партньори на МКБТХ - Сливен по време на кампанията ще бъдат Община Сливен, Териториален сектор "БОП" - Сливен, Ямбол, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Затвора Сливен, МКБТХ - Бургас, фондация "Инициатива и съпричастност", сдружение "Лекари на света" и Кампания А21 България.

Инициативата акцентира върху целенасочена работа по превенция с най-уязвимите групи, с цел повишаване информираността по проблемите, свързани с трафика на хора - рискове, методи на въвличане и начини за предпазване от попадане в сексуална експлоатация, както и популяризиране на Националната телефонна линия за борба с трафика на хора - 080020100.

Друг акцент в рамките на кампанията е организирането на специализирано обучение за полицаи и социални работници на тема: "Национален механизъм за насочване на жертви на трафик на хора и ролята на служителите в идентификацията и подкрепата на жертвите". Целта на обучението е да се постигне по-добра и ефективна координация между специалистите въвлечени в процеса от идентификация, през закрила и насочване до последваща реинтеграция и мониторинг на случаите съгласно Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик, като рамка за сътрудничество и отговорност на всички заинтересовани страни за спазването на човешките права на жертвите на трафик и предоставянето на ефективна грижа на пострадалите.

Трафикът на хора е сериозно престъпление срещу личността, човешките права, достойнството и самочувствието, нарушение на общочовешките етични норми и морални ценности. Той е и сред най-доходоносните престъпления, наред с трафика на наркотици и оръжие. Престъплението трафик на хора е набирането, транспортирането, укриването на хора чрез заплахи, използване на сила или друга форма на принуда, с цел експлоатацията им.

Един от най-добрите начини да предпазите себе си от рискови ситуации е да се информирате!