logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен се включи в трудова борса с участието на 131 безработни лица, включително и украински граждани желаещи да работят в България


На 26 май 2022 г. Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен се включи с информационен щанд в трудова борса организирана от дирекция "Бюро по труда" - Сливен във "Военен клуб", с участието на 131 безработни лица.

В рамките на събитието участниците бяха запознати с механизмите за въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация и начините за предпазване от рискови ситуации, предвид възможностите за работа в чужбина.

В трудовата борса взеха участие и 21 граждани на Република Украйна желаещи да работят в България, на които бяха предоставени специализирани превенционни материали, създадени от Национлната комисия за борба с трафика на хора, Върховен комисариат за бежанците на ООН и фондация А21 България.

Предоставена беше информация за възможно докладване на престъплението чрез Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100.