logo

Жени лишени от свобода бяха информирани за рисковете от попадане в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и насилствена проституция


В рамките на информационната кампания за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация и насилствена проституция, Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен в партньорство с Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Затвора Сливен, проведоха информационни срещи с жени лишени от свобода.

В рамките на инициативата с акцент целенасочена работа по превенция, се организираха четири фокус-групи, в които бяха обхванати 46 жени лишени от свобода. Чрез прожекции на тематични филми и съпътстващи дискусии, жените бяха запознати с престъплението трафик на хора, най-честите методи на въвличане и начините за предпазване от попадане в сексуална експлоатация и насилствена проституция.

Фокус-групите бяха информирани и за ролята на Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100, която работи в близко партньорство с всички национални и европейски институции, за да осигури максимално бързо задвижване на всеки получен сигнал. Всички жени получиха специализирана брошура с телефонната линия, предоставена на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен от Кампания А21 България.