logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен и дирекция "Бюро по труда" - Сливен стартират целенасочени дейности по превенция на трудова експлоатация


Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) гр. Сливен съвместно с дирекция "Бюро по труда" - Сливен, стартират целенасочени дейности по превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация и принудителен труд.

В тази връзка се организират поредица от фокус групи с безработни младежи до 29 години и продължително безработни лица, с основна стратегическа цел повишаване на информираността на търсещите работа относно механизмите на въвличане в трафик на хора и начините за предпазване от попадане в трудова експлоатация и принудителен труд.

По линия на стимулиране на гражданската активност за разпознаване и докладване на престъплението трафик на хора, на 26 април 2023 г. /сряда/ от 10:30 ч., Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен ще се включи и в трудова борса организирана от дирекция „Бюро по труда” - Сливен във "Военен клуб" - Сливен. 

По последни данни на Еврпейската комисия въпреки постигнатия напредък в борбата с трафика на хора, престъплението продължава да бъде сериозна заплаха в Европейския съюз (ЕС) и всяка година са застрашени хиляди хора. Експлоатацията на труда засяга 15 % от всички жертви на трафик в рамките на ЕС, като все по-голям брой жертви остават неоткрити. При трафик на работна ръка високорискови среди могат да бъдат: селското стопанство, строителството, хотелиерството, услугите за почистване, горското стопанство, текстилният сектор и секторът на облеклата, производството на храни.