logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Сливен организира специализирано обучение за учители начален етап


На 19 февруари 2019 г. в гр. Сливен се проведе специализирано обучение за педагогически специалисти - учители начален етап от региона, на тема "Интернет - безопасно пространство за децата и младежите в контекста на риска от попадане в трафик на хора", с лектори Антоанета Василева и Ралица Михайлова - експерти от Национален център за безопасен интернет и Асоциация "Родители". Обучението се организира от Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен с подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ).

Събитието бе открито от г-жа Пепа Чиликова – заместник-кмет "Хуманитарни дейности" на Община Сливен и председател на МКБТХ – Сливен, която приветства организаторите и участниците и постави акцент върху това, че децата и непълнолетните са особено уязвима група и практиката показва, че ежедневно попадат в рискови ситуации онлайн, което ги поставя в риск от въвличане в трафик на хора.

В специализираното обучение взеха участие 26 педагогически специалисти – учители начален етап от Сливен, Нова Загора, Твърдица, Котел, с. Баня, с. Блатец, с. Гавраилово, с. Крушаре, с. Самуилово, с. Селиминово и с. Тополчане.

Работата на участниците в отделни групи по конкретни казуси спомогна за надграждане на компетенциите им, създаване на сензитивност към темата и мотивирането им да извършват превантивни дейности, да идентифицират потенциални жертви на трафик на хора и да партнират ефективно на МКБТХ – Сливен.

В рамките на обучението беше поставен акцент върху рисковото поведение и новите фактори за въвличане на деца и млади хора в трафик на хора, как да надграждаме безопасното поведение на деца в интернет и как да привлечем родителите като наши партньори и да си взаимодействаме успешно с тях.