logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен продължава дейностите по превенция с деца, включвайки малките населени места


С основна стратегическа цел, надграждане на качеството на превенционните кампании и разширяване на обхвата на дейностите по превенция чрез включване на малките населени места, на 25.11.2022 г. Владимир Друмев, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен проведе целенасочена превантивна работа с деца от Основно училище "Хаджи Димитър" в село Бяла.

Постави се фокус върху безопасното онлайн общуване и секстингът, като една от най-големите заплахи свързана с размяна на снимки или клипове със сексуално съдържание и последваща сексуална принуда и изнудване на малолетни и непълнолетни лица.

Обсъдиха се опасностите в интернет и по-конкретно социалните мрежи като средство за въвличане в трафик на хора, контрол и експлоатация с цел насилствена проституция, принудителен труд, държане в принудително подчинение, експлоатация с цел просия и джебчийство, отнемане на телесни органи, тъкани и клетки, трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им.

Бяха обсъдени и възможностите за докладване на престъплението, включително чрез Националната телефонна линия за борба с трафика на хора - 080020100. Всички деца получиха специализирана брошура предсотавена на МКБТХ - Сливен от А21 България.