logo

МКБТХ - Сливен се включи в инициативата "Управляваме заедно", 2024 г.


В Деня на Европа - 9-ти май за поредна година Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен се включи в инициативата "Управляваме заедно", посветена на младежкото самоуправление.

В рамките на събитието ученичка от 7-ми клас в ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Сотиря, общ. Сливен, влезе в ролята на секретар на МКБТХ - Сливен, запозна се с работния процес и дейността на местната комисия по линия на предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, с фокус превенция на улеснения от технологиите трафик на хора.

Участничката в инициативата беше информирана за възможностите да се докладва престъплението включително чрез Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100, която е безплатна, денонощна и могат да се подават сигнали анонимно в рамките на България и целия Европейски съюз. Тя получи превенционни материали и образователен наръчник с последователни насоки какви защитни мерки могат да се предприемат, за да се предпазим от въвличане в трафик на хора, както и препоръки за безопасност от попадане в онлайн сексуална експлоатация.

Денят на младежкото самоуправление се провежда в партньорство с Младежки дом - Сливен, с основна стратегическа цел стимулиране на личностното развитие на децата и насърчаване младите хора да покажат своите лидерски качества, инициативност, умения, като в същото време получават нови знания, мотивация и формират отговорна гражданска позиция.