logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен се включи в инициативата "Управляваме заедно", посветена на младежкото самоуправление


Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен се включи в инициативата "Управляваме заедно", посветена на младежкото самоуправление, която се проведе на 09 май - Деня на Европа.

В рамките на събитието ученик от 10-ти клас на Профилирана хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов", гр. Сливен влезе в ролята на секретар на МКБТХ - Сливен, запозна се с дейността на местната комисия по линия на предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, и участва в работата по целенасочена превенция в училищна среда.

Инициативата "Управляваме заедно", посветена на младежкото самоуправление, има стратегическа цел да стимулира и подкрепя личностното развитие на децата.