logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен проведе обучение на педагогически специалисти в Нова Загора


На 07 юни 2022 г. Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен проведе обучение на 20 педагогически специалисти в Професионална гимназия по селско стопанство (ПГСС), гр. Нова Загора, на тема "Противодействие и превенция на трафика на хора и рисковото поведение с фокус безопасното използване на онлайн приложения за запознанства и социални мрежи".

Бяха представени целенасочени аудио-визуални продукти, чрез които се постави акцент върху злоупотребата с интернет и комуникационни технологии, които са основна част от бизнес модела на трафикантите и присъстват на всеки етап от престъплението – от набелязването и набирането на хора, през контрола и принудата до експлоатацията.

В рамките на обучението се обсъдиха темите за ранната сексуализация на децата и сексуализираното им поведение в интернет, както и секстингът, като една от най-големите заплахи за младежите свързана с размяна на снимки или клипове със сексуално съдържание.

С цел предоставяне на информация за възможно докладване на всички форми на онлайн сексуална злоупотреба и насилие на деца, бяха представени сайтовете www.safenet.bg и www.cybercrime.bg.

По време на дискусията с педагогическите специалисти и обсъждане на предизвикатеклствата пред които са изправени, се открои проблемът с ранното отпадане на ученици от образователната система, вследствие на ранни бракове.