logo

60 експерти от Сливен и Благоевград взеха участие в специализиран уебинар за противодействие на онлайн сексуалната злоупотреба на деца


На 28 април 2020 г. секретарите на Местните комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) в Сливен и Благоевград организираха специализиран уебинар на тема "Противодействие и превенция на онлайн сексуална злоупотреба с деца и психологическа подкрепа в условия на извънредно положение", с цел поддържане, координация и подкрепа на мрежата от специалисти, работещи ежедневно с деца в двата региона.

Във виртуалното събитие взеха участие 60 експерти - педагогически съветници, образователни медиатори, учители, психолози, инспектори Детска педагогическа стая - разузнавачи в сектор "Криминална полиция", социални работници от отдел "Закрила на детето" при дирекция "Социално подпомагане" и експерти от Център за социална рехабилитация и интеграция и Синя стая.

Лектори в уебинара бяха инспектор Емил Илиев от отдел "Киберпрестъпност" при ГД "БОП" и клиничният психолог д-р Весела Банова, а модератори г-н Владимир Друмев и г-жа Любка Костадинова – секретари на МКБТХ Сливен и Благоевград.

В рамките на събитието бяха представени актуалните тенденции в престъпността, свързани с сексуалната експлоатация на деца в интернет. По време на уебинара се набелязаха и основни маркери за кризисна интервенция. Бяха представени темите за ранната сексуализация на децата и сексуализираното им поведение онлайн, както и за психологическата принуда в интернет, провокираща страх, изолация и отказ за споделяне при наличието на проблем.

Акцент бе поставен и върху ролята на социалните мрежи, които играят все по-голяма роля в таргетирането на уязвими момичета и момчета онлайн и се използват като инструмент за въвличането им в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и насилствена проституция чрез метода "loverboy".

С цел предоставяне на информация за възможно докладване на всички форми на онлайн сексуална злоупотреба и насилие на деца, беше представен сайта www.cybercrime.bg.

Друг акцент в уебинара беше презентирането на видеоклип "Бдителни родители", предоставен на МКБТХ – Сливен и Благоевград от Института по социални дейности и практики.