logo

Местните комисии в Сливен и Благоевград организират уебинар за противодействие и превенция на онлайн сексуалната злоупотреба на деца в условия на извънредно положение


В изпълнение на Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 г. и адаптиране на Програмите за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2020 г. спрямо извънредното положение в България, на 28 април 2020 г., секретарите на Местните комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) гр. Сливен и гр. Благоевград ще проведат в партньорство регионален уебинар на тема "Противодействие и превенция на онлайн сексуална злоупотреба с деца и психологическа подкрепа в условия на извънредно положение", с лектори д-р Весела Банова – клиничен психолог, психоаналитик и доктор по социология, и инспектор Емил Илиев от отдел "Киберпрестъпност" при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".

Според Доклад на Европол за киберпрестъпността, дезинформацията и пандемията COVID-19 от 03 април 2020 г., по време на пандемията престъпниците бързо се възползват от възможностите за експлоатиране на кризата, като адаптират действията си и включват нови престъпни дейности.

Сред формите на киберпрестъпност, анализирани в доклада, е и онлайн сексуалната експлоатация на деца. Според анализа изолираните деца са застрашени от сексуална принуда и изнудване, особено емоционално уязвимите. Децата с безконтролен достъп до интернет ще бъдат все по-уязвими от попадане в рискови ситуации, чрез онлайн игри, използване на чат групи в приложения и нежелан контакт в социалните мрежи.

С оглед на рисковете секретарите на МКБТХ Сливен и Благоевград обединяват усилия за проактивни действия в условията на криза, по линия на противодействие и превенция на онлайн детска сексуална експлоатация, чрез поддържане на мрежата от експерти, работещи ежедневно в дигитална среда с деца в двата региона.

Уебинарът ще постави фокус и върху подкрепата на специалистите с насоки и основни маркери за кризисна интервенция. Участници ще бъдат педагогически специалисти, социални работници от отдел „Закрила на детето” и инспектори Детска педагогическа стая.