logo

Доброволци към Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен с активно участие в дискусия


В рамките на информационната кампания по повод 18-ти октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора, един от доброволческите екипи към МКБТХ - Сливен, преминали Антитрафик академия за доброволци 2019 г., взе участие в отворена дискусия "Възможностите и предизвикателствата пред младите хора в Европа", която се проведе в зала "Май" на Община Сливен.

Доброволците се включиха в дискусията с отделен панел на тема "Предпазването на младежите от попадане в трафик на хора, предвид възможностите за обучение и работа в чужбина" и запознаха участниците с престъплението трафик на хора, най-честите методи на въвличане и начините за предпазване от попадане в сексуална и трудова експлоатация. Беше представена и Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100.

Ежегодно Националната комисия за борба с трафика на хора и местните структури към нея организират Академия за доброволци, която е ключов елемент в развитието на личностните качества и умения на ученици от цялата страна. В рамките на академията младежите получат познания за начините за предпазване от рискови ситуации, умения за прилагане на превантивни програми по теми, свързани с трафика на хора, развиват своите презентационни умения и научават повече за елементите и структурата на обучителния процес по метода "връстници обучават връстници".