logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен организира информационна кампания за превенция на улеснения от технологиите трафик на хора


Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен стартира ежегодната Информационна кампания за превенция на улеснения от технологиите трафик на хора, в контекста на използването на интернет за набиране, експлоатация и контрол на уязвими лица.

Стратегическа цел на кампанията е надграждане на политиките по превенция с конкретни рискови групи, стимулиране на гражданската активност по отношение на докладване на престъплението и привличане на родители в превенционния процес.

Основен акцент в инициативата е предотвратяването на въвличане в сексуална експлоатация, която продължава да бъде най-често докладваната форма на трафик в Европейския съюз. Експлоатацията на млади жени и мъже в секс индустрията се улеснява от бързото развитие на технологиите и ползването на интернет за набелязване и примамване на потенциални жертви, чрез манипулации и заблуди, а след това контролиране и рекламиране на услугите предоставяни от пострадалите лица.

Не на последно място поставяме фокус върху вътрешният трафик на хора, който се случва в рамките на България и малолетни и непълнолетни лица са в голяма уязвимост да станат жертви, в следствие на рисково поведение в дигитална среда.

Информационната кампания предвижда последователно реализиране на целенасочени превантивни дейности в четири етапа, в това число информационни сесии обхващайки първо ученици от прогимназиален етап на основното образование и гимназиален етап на средното образование, а след това интензивна работа с техните родители по идентифицираните проблеми; специализирано обучение за педагогически специалисти от региона; дискусионен форум със студенти; фокус група, с цел обхващане на лица със специални потребности.

В рамките на инициативата ще се популяризира Националната телефонна линия за борба с трафик на хора: 080020100, чрез аидио-визуални продукти предоставени на МКБТХ – Сливен от А21 България.