logo

В Сливен се проведе въвеждащо обучение "Противодействие и превенция на трафика на хора с фокус местните специфики при престъплението"


На 31 май 2021 г. в Сливен се проведе въвеждащо обучение на екипа на сдружение "Лекари на света", гр. Сливен, на тема "Противодействие и превенция на трафика на хора с фокус местните специфики при престъплението".

Обучението се проведе онлайн в платформата Microsoft Teams, с лектор г-жа Камелия Димитрова, изпълнителен директор на Фондация "Дигнита", която запозна участниците с престъплението "трафик на хора": видове експлоатация, методи на въвличане и механизми за контролиране на жертвите, както и с националната рамка и политики за предотвратяване и противодействие на трафика на хора.

В събитието взе участие г-н Владимир Друмев, секретар на МКБТХ – Сливен, който представи актуалните тенденции в престъпността свързани с трафика на хора на местно ниво, както и дейността на Местната комисия и институциите, ангажирани с противодействие на престъплението и закрила на жертвите. Бяха обсъдени реални случаи, по които е работила Местната комисия и се постави фокус върху наблюдаваните тенденции при трафика на хора с цел сексуална експлоатация и трафика на бременни жени с цел продажбата на новородените им.

В рамките на онлайн обучението бяха обучени четири общностни мобилизатора и една медицинска сестра от екипа на „Лекари на света”, които работят на терен в различните части на кв. "Надежда" в гр. Сливен.

В събитието взеха участие и г-жа Ливия Отал, Генерален координатор на мисията на "Лекари на света" - България, г-ца Росица Кратункова, Координатор по застъпничество, г-жа Калина Димитрова, Координатор логистика и преводи, г-жа Нора Файие, Медицински координатор и г-н Петър Малинов, Програмен мениджър на сдружение "Лекари на света" - гр. Сливен.