logo

В Сливен се провежда специализирано обучение за педагогически специалисти от региона "Привличане на родителите в процеса на превенция на рисковото поведение при децата, с фокус противодействие на сексуалната експлоатация и ранните бракове"


Днес 20 април 2023 г. в Сливен се провежда специализирано обучение за педагогически специалисти от региона на тема "Привличане на родителите в процеса на превенция на рисковото поведение при децата, с фокус противодействие на сексуалната експлоатация и ранните бракове". Събитието се организира от Владимир Друмев, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен в партньорство с Община Сливен и Националната комисия за борба с трафика на хора при Министерски съвет.

Специализираното обучение беше открито от Пепа Чиликова, заместник-кмет "Хуманитарни дейности" на Община Сливен и председател на МКБТХ - Сливен, която приветства организаторите и участниците, и постави акцент върху това, че една от дългосрочните политики заложена в дейността на Местната комисия за борба с трафика на хора е привличането на родителите в процеса на превенция. Практиката показва, че активното и пряко включване на родителите в превантивната работа, както и ползотворната комуникация и взаимодействие между родители, училища и институции, е ключов механизъм за разпознаване на рисковите ситуации, докладване на сексуалната експлоатация и стимулиране на гражданската активност по отношение на противодействие на трафика на хора.

Владимир Друмев, секретар на МКБТХ - Сливен, благодари на участниците за активната им роля в процеса на надграждане на целенасочените превантивни дейности относно опасностите от въвличане в трафик на хора, с фокус противодействие и превенция на сексуалната експклоатация.

Лектор на обучението е Весна Ненчева, психотерапевт, преподавател в Софийски университет "Св. Климент Охридски" и експерт по малцинствени и интеграционни въпроси към Европейската комисия..

В събитието участват 29 педагогически специалисти от гр. Сливен, гр. Нова Загора, гр. Котел, с. Градец, с. Желю войвода, с. Гавраилово, с. Сотиря, с. Селиминово, с. Самуилово, с. Сборище, с. Тополчане, с. Камен и с. Коньово.