logo

МКБТХ - Сливен: 73 жени лишени от свoбода, бяха обхванати в кампания за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация


Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен в партньорство с Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", Затвора Сливен, осъществиха ежегодната информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация и насилствена проституция.

В рамките на партньорската инициатива бяха обхванaти 73 жени лишени от свобода в Затвора Сливен, включително и от Затворническите общежития от открит тип (ЗООТ) "Сливен" и "Рамануша". Осъществиха се 5 прожекции на късометражният филм "The Seaside" / "На брега на морето", предоставен на МКБТХ - Сливен от фондация А21 България. Обсъдиха се и възможностите за докладване на престъплението чрез Националната телефонна линия за борба с трафика на хора - 080020100.

Основна стратегическа цел на инициативата е подпомагане процеса на успешна социална реинтеграция на жените след изтърпяване на присъдата и напускане на затвора, чрез предоставяне на информация за престъплението трафик на хора, най-честите методи на въвличане и начините за предпазване от попадане в сексуална експлоатация и насилствена проституция.