logo

В Сливен се проведе специализирано обучение на тема "Ефективни подходи за превенция на трафика на хора с фокус интерактивния процес на работа с аудио-визуални продукти"


На 19 април 2022 г. в Сливен се проведе специализирано обучение за педагогически специалисти на тема "Ефективни подходи за превенция на трафика на хора с фокус интерактивния процес на работа с аудио-визуални продукти". Събитието се организира от Владимир Друмев, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен в партньорство с Община Сливен, Регионално управление на образованието, гр. Сливен и фондация А21 България.

Специализираното обучение беше открито от Пепа Чиликова - заместник-кмет "Хуманитарни дейности" на Община Сливен и председател на МКБТХ - Сливен, която постави акцент върху ключовата роля на взаимодействието между заинтересованите институции, с цел постигане на ефективни регионални политики за превенция на трафика на хора.

Лектори на обучението бяха Моника Николова, изпълнителен директор на А21 България, Кристиян Макаров, експерт ПР и комуникации - А21 България и Диана Китова, мениджър Национална телефонна линия за борба с трафика на хора - 080020100.

В рамките на събитието се обсъдиха рисковете за подрастващите от попадане в трафик на хора, с акцент рисковото поведение и новите фактори за въвличане в престъплението. Постави се фокус върху постигането на ефективен превенционен процес и въздействие върху лица с висока степен на уязвимост, подобряване на идентификацията, както и насърчаване на докладването на престъплението чрез Националната телефонна линия за борба с трафика на хора - 080020100. Представиха се поредица от целенасочени видеа, създадени от образователната платформа Уча.се и А21 България, както и два образователни наръчника за родители с основни насоки за превантивна работа с деца и тийнейджъри.

Практическата насоченост на сесиите помогна на участниците да изведат основните принципи на превенция на престъплението в училищна среда, а след това да работят в отделни групи за планиране на конкретни превантивни дейности на рискови поведения и трафик на хора.

В специализираното обучение взеха участие 35 педагогически специалисти от всички общини на територията на област Сливен.