logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен с информационен щанд в инициативата "Панаир на Европа" с цел стимулиране на гражданската активност по отношение противодействие на трафика на хора


На 17 май 2022 г. по покана на Младежки дом - Сливен, Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен се включи с информационен щанд в инициативата "Панаир на Европа". Събитието се организира по повод Европейската година на младежта в рамките на Европейската седмица в България, в партньорство с Младежка информационна мрежа "Евродеск".

С цел утвърждаване ролята на местната комисия, стимулиране на гражданската активност по отношение противодействие на трафика на хора и предоставяне на информация за възможно докладване на престъплението, бяха проведени разговори с граждани за рисковете от попадане в престъплението.

Разпространиха се целенасочени превенционни материали и се популяризира Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100.