logo

Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен проведе уъркшоп "Подкрепа на родители и специалисти работещи с деца в предучилищното образование"


На 13-ти юни 2024 г., Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен в партньорство с Община Сливен и сдружение "Дете и пространство", проведе уъркшоп "Подкрепа на родители и специалисти работещи с деца в предучилищното образование", със специалното участие на д-р Весела Банова, психоаналитик и доктор по социология.

Събитието се организира от Владимир Друмев, секретар на МКБТХ – Сливен, по линия на надграждане на целенасочените политики на местната комисия за подкрепа на педагогически специалисти и привличане на родители в процеса на превенция на рискови поведения при деца и младежи.

В рамките на уъркшопа се включиха и психолозите Блага Банова, Галя Ангелова и Илиян Илиев от сдружение "Дете и пространство". Бяха представени поредица от видеоуроци за експерти работещи с деца и родители, които дават насоки и разяснения по ключови теми, свързани с развитието на детето, в това число: "Тялото на детето и неговата неприкосновеност", "Дигиталното тяло", "Игрите на детето", "Недоразуменията в езика", "Аутистичното дете" и др. Всички участници в уъркшопа получиха специализирано издание със сценарии към всеки видеоурок.

В инициативата взеха участие 38 директори и педагогически специалисти от детските градини на територията на oбщина Сливен.