logo

В Сливен се проведе прожекция на късометражния филм "The Seaside" / "На брега на морето", насочена към лица със специални потребности


По линия на надграждане на партньорските инициативи за превантивна работа с фокус уязвими групи, Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен съвместно с фондация "Инициатива съпричастност", проведоха прожекция на късометражния филм "The Seaside" / "На брега на морето".

Десет лица със специални потребности бяха запознати с опасностите от попадане в съвременната форма на робство, като се акцентира върху трафика на хора с цел сексуална експлоатация и насилствена проституция. В рамките на инициативата се обсъдиха възможностите за докладване на престъплението чрез Националната телефонна линия за борба с трафика на хора - 080020100.

Късометражният филм "The Seaside" / "На брега на морето" е предоставен на МКБТХ - Сливен от фондация А21 България. Режисьор на продукцията е Крисчън Елиът, който от години е отдаден на каузата за борба с трафика на хора и защита на човешките права.

По последни данни на Еврпейската комисия трафикът на хора с цел сексуална експлоатация остава най-разпространената форма на трафик. Почти три четвърти или 72 % от всички жертви в Европейския съюз и 92 % от жертвите на сексуална експлоатация са жени и момичета.

Трафикантите на хора използват особената уязвимост на хората с увреждания с цел сексуална експлоатация, принудителна просия и фиктивни бракове.