logo

Oнлайн дискусионен форум "Противодействие и превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация"


Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен проведе онлайн дискусионен форум "Противодействие и превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация" със студенти от специалност "Педагогика" в Технически университет - София, Факултет и колеж - Сливен. Събитието се проведе на 12 април 2021 г., в рамките на Националната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация.

По време на дискусионният форум, г-н Владимир Друмев, секретар на МКБТХ – Сливен, представи на студентите информация относно механизмите за въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация и постави акцент върху начините за предпазване от рискови ситуации.

Бяха обсъдени и добри практики по линия на превенцията на трафика на хора с цел трудова експлоатация в училищна среда, както и активната работа на МКБТХ – Сливен за засилването на ролята на родителите в превенционния процес и противодействие на престъплението.

Студентите бяха запознати и с анализ на статистическите данни и предизвикателствата в борбата с трафика на хора, с фокус върху трудовата експлоатация, посочени в Третия доклад относно напредъка в борбата с трафика на хора (2020 г.) на Европейската комисия.