logo

МКБТХ - Сливен: 125 безработни лица бяха обхванати в целенасочени дейности по превенция на трафика на хора с цел принудителен труд


Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен съвместно с Дирекция "Бюро по труда", гр. Сливен, обхванаха 125 безработни лица в неравностойно положение на пазара на труда, в рамките на целенасочени дейности по превенция на трафика на хора с цел принудителен труд.

Чрез организиране на четири фокус групи и участие на МКБТХ - Сливен в трудова борса, безработните лица бяха информирани за рисковете от въвличане в трафик на хора и механизмите за манипулиране и контролиране на пострадалите лица. Постави се акцент върху незаконното трансгранично наемане на хора, чрез примамливи обяви за сезонна или временна заетост.

За да се предпазят от трафик на хора и експлоатация, независимо дали използват услугите на посредник или заминават по препоръки от близки или познати, преди да заминат търсещите работа трябва да имат предвид:

• Да не се доверяват на съмнителни обяви и предложения за работа с много високо заплащане за нискоквалифициран труд.
• Да проучат добре посредникът, агенцията, фирмата или работодателят, които осигуряват временна работа. Списък с лицензираните трудови посредници има на сайта на Агенцията по заетостта.
• Съмнителни обяви за работа могат да бъдат проверени предварително от операторите на Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 00 359 800 20 100.
• Предварително трябва да бъде подписан договор на език, който работникът разбира.
• Не бива да се позволява личните документи на търсещите заетост да бъдат задържани от посредник, работодател или друго лице.
• Преди да заминат, добре е работниците да имат в себе си контактите на българското посолство в страната, в която отиват. Винаги могат да потърсят съдействие от местната полиция, дори да нямат документи.
• Ако предварителните обещания се разминават с реалните условия на труд, заплащането е малко, не получават пари или връщат дълг на посредника или работодателя, страхуват се, тормозени са, върху тях се упражнява насилие и не могат да си тръгнат, хората трябва незабавно да потърсят помощ на тел. 112 или на Националната телефонна линия за борба с трафика на хора 00 359 800 20 100.

Според последни данни на Европейската комисия, трафикът на хора с цел трудова експлоатация е засегнал 28 % от регистрираните жертви в рамките на Европейския съюз. Жертвите са експлоатирани в секторите на селското и горското стопанство, строителството, промишленото производство, ресторантьорството, хотелиерството, развлеченията, полагането на грижи, почистването и обслужването в домакинствата, рибарството, търговията на дребно и транспорта.