logo

Местната комисия за борба с трафика на хора продължава интензивната работа с родители с цел активното им и пряко включване в превенционния процес


С цел надграждане на стартирани през 2018 г. дейности по превенция на трафика на деца и безопасното използване на интернет, Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен продължава тази линия на превантивна работа, чрез повишаване на информираността на децата в училищна възраст, както и интензивна работа с родители с цел активното им и пряко включване в превенционния процес.

В тази връзка МКБТХ – Сливен в партньорство с ОУ "Д-р Иван Селимински" - гр. Сливен, проведе превантивно-информационни срещи, обхващайки първо ученици от различни паралелки в 5-ти клас, а след това и техните родители.

Чрез интерактивни методи децата получиха информация какво представлява трафика на хора, как да разпознават сами рисковите ситуации и как могат да се предпазят. В отделен модул бяха обсъдени и Правилата за безопасно ползване на интернет.

Родителите бяха запознати с актуалните форми и тенденции при престъплението трафик на хора и получиха информация за престъплението сексторшън. Чрез прожекции на тематични видеа и провеждане на дискусии се акцентира върху трафика на деца с цел просия, сексуална експлоатация и насилствен труд.

По време на организираните превантивно-информационни срещи беше поставен акцент върху комуникацията "родители-училище-институции" и важността на добрата координация и сигнализиране при наличието на рискови ситуации.

Проведените събития са част от стартираната през 2018 г. съвместна инициатива между Местните комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) в гр. Сливен и гр. Благоевград, които създадоха специализиран превенционен продукт с цел стимулиране на родителите към това да проконтролират своите деца в общуването им в социалните мрежи и мобилните приложения за игри и запознаства, където практиката показва, че се осъществяват контакти с непознати лица.

Според доклад на Европейската комисия от декември 2018 г., относно напредъка в борбата с трафика на хора, държавите членки докладват, че една от най-рязко увеличаващите се тенденции в ЕС е трафикът на деца. Отбелязва се, че начинът на действие на трафикантите непрекъснато се променя и ЕС трябва да атакува връзките между трафика на хора и други престъпления, в това число киберпрестъпността и сексуалната експлоатация онлайн.