logo

Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Сливен стартира информационна кампания по повод 18-ти октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора


Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр.Сливен с подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на хора, стартира информационна кампания по повод 18-ти октомври - Европейски ден за борба с трафика на хора, в партньорство с Община Сливен, Бюро по труда - гр. Сливен, фондация "Инициатива и съпричастност" - гр. Сливен и А21 България.

Планирани са поредица от инициативи, целящи информирането на широката общественост за рисковете от въвличане в трафик на хора с цел сексуална и трудова експлоатация чрез интернет, целенасочена превантивна работа с най-уязвимите групи и популяризиране на Националната телефонна линия за борба с трафика на хора 080020100.

Глобалната мрежа интернет все по-често се използва като средство за набиране на хора и трафик с цел сексуална и трудова експлоатация, както и с цел насилствен и фиктивен брак. Социалните мрежи и мобилни приложения за запознанства нерядко се превръщат в средство за набиране на жертви. Голяма част от рекламирането на услугите на жертвите, обичайно при трафика с цел сексуална експлоатация, става също онлайн.

Интернет се ползва и с цел разпространение на порнографски материали, а на по-късен етап като форма на изнудване на жертвите, фигуриращи в материалите. При сексуалната експлоатация и порнография особено уязвими са децата, младите жени, както и хората с по-ниска интернет култура и информираност.

В рамките на информационната кампания с цел превенция на онлайн сексуалното изнудване и принуда, се предвиждат прожекции на клипа "Кажи НЕ!" #SayNo!, предоставен на МКБТХ – Сливен от сектор "Киберпрестъпност” при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност".

Трафикът на хора е сериозно престъпление срещу личността, човешките права, достойнството и самочувствието, нарушение на общочовешките етични норми и морални ценности. Той е и сред най-доходоносните престъпления, наред с трафика на наркотици и оръжие. Престъплението трафик на хора е набирането, транспортирането, укриването на хора чрез заплахи, използване на сила или друга форма на принуда, с цел експлоатацията им. Включва насилствена проституция, принудителен труд, държане в принудително подчинение, експлоатация с цел просия и джебчийство, отнемане на телесни органи и трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им.

Един от най-добрите начини да предпазите себе си от рискови ситуации е да се информирате!