logo

39 експерти от Област Сливен взеха участие в уебинар "Време е за действие" - Родителско отчуждение, ефективна комуникация с родители


В процеса на надграждане на взаимодействието със сдружение "Дете и пространство", Местната комисия за борба с трафик на хора (МКБТХ), гр. Сливен координира включването на 39 експерти от Област Сливен в уебинар на тема "Време е за действие" - Родителско отчуждение, ефективна комуникация с родители, с модератор д-р Весела Банова, Психоаналитик и Председател на сдружение "Дете и пространство" и лектори: г-жа Лиз Ер, Председател на Паневропейска мрежа на деца на затворници в Европа /СОРЕ/ и психолозите г-жа Даниела Градева и г-жа Доника Боримечкова.

В рамките на събитието беше представена препоръка на Съвета на Европа в подкрепа на деца на родители, които изтърпяват присъда лишаване от свобода, както и наръчник "Време е за действие". Постави се акцент върху проблемите свързани с родителското отчуждение и необходимостта от активна работа с родители, с фокус ефективна комуникация между родители, специалисти и деца.

Онлайн обучението се проведе на 10 юни 2021 г. и в него взеха участие 39 експерта от Област Сливен – социални работници и психолози от отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане”, Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция и Синя стая, както и педагогически съветници, образователни медиатори, ресурсни учители и училищни психолози от общообразователни училища. Обхванати бяха специалисти от Сливен, Нова Загора, Котел, Блатец, Караново, Сотиря, Самуилово, Крушаре, Тополчане, Съдиево, Селиминово, Стрелци, Коньово и Злати войвода.

 

По последни данни децата продължават да съставляват значителен брой от жертвите на трафик в Европейския съюз. По-голямата част от децата жертви са били момичета, граждани на ЕС, като целта на трафика е била предимно сексуална експлоатация.

Най-честите причини за попадането им в схеми на трафик на хора с цел сексуална експлоатация са липсата на стабилна семейна среда и бедността, които ги лишават от дом и образование и ограничават тяхното нормално развитие.

Активната работа в посока намаляне на родителското очуждение и насърчаване на пълноценната родителска грижа и подкрепа са една от основите за противодействие и превенция на трафика на деца.